Vietnamns historia

Få länder har upplevt lika mycket som Vietnam. Det är en av de anrikaste nationerna som har varit skådeplats för lika mycket kultur och storslagna upptäckter som tragedier och förstörelse. I dag är det ett av Asiens största resmål som blivit populära inte minst hos svenskar, vilket är lätt att förstå när man tittar närmare på landet. För att verkligen förstå dagens Vietnam kan en resa tillbaka i tiden underlätta. En inblick i landets historia ger ökad förståelse om hur kulturer har avlöst varandra och bidragit till att forma dagens vietnamesiska samhälle. Med influenser från många olika kulturer har Vietnam blivit en av de mest spännande platserna i världen för många resenärer.

 

Det räcker med att se hur långt tillbaka platsens historia sträcker sig för att förstå att det är något speciellt med Vietnam. Här har det gjorts arkeologiska upptäckter som visar att det fanns förhistoriska människor på platsen för otroliga 500 000 år sedan. Arkeologiska utgrävningar har lett till fynd som pekar på att Homo erectus levde här på den tiden. Om vi hoppar fram några tusen år i tiden finns också här lämningar från människans första steg inom kulturens områden. Många arkeologer menar att Vietnam var platsen för ett av världens första jordbruk, vilket är en måttstock för att se hur långt människan hade nått i sin civilisation.Vietnamns historia 1

 

För knappt 5 000 år sedan inleddes den första dynastin i Vietnams historia, där civilisationen tog stora steg framåt. Dynastierna avlöste sedan varandra ända fram till 111 f. Kr. Då invaderade Kina Vietnam och en lång period av kinesisk dominans över landområdet inträdde. Det skulle dröja över ett millenium innan Vietnam blev självständigt igen. Det markerade början på en ny lång period av dynastier, där ledare tog över efter varandra. I ett längre tidsperspektiv råder det ingen tvekan om att det är dessa maktkamper som definierar Vietnams speciella historia.

 

I modern tid har mycket av Vietnams historia kretsat kring det fasansfulla kriget under 1960- och 1970-talet. Det var en sextonårig, utdragen konflikt som spillde mycket onödigt liv på båda sidor, där USA tog Sydvietnams parti medan Sovjetunionen ställde sig på Nordvietnams sida. Kriget slet sönder landet fullständigt och det finns fortfarande kvar tydliga spår av konsekvenserna i landet. Men konflikten hade också en enande funktion som gör att vietnameserna kan se hoppfullt på tillvaron igen. Vietnam har också kommit att bli ett viktigt kulturell land, vilket syns på det antal målningar och posters som inspirerats av Asien i allmänhet och Vietnam i synnerhet.