Viet cong

578px-Viet_Cong_soldier_DD-ST-99-04298Under Vietnam-kriget var det flera aktörer inblandade. USA var iblandade vilket var kraftigt kritiserat från många håll, även här i Sverige. Det anses av många vara ett helt onödigt krig, men vilket krig är inte det egentligen. En av de största motståndarna mot USA under det kriget var FNL, vilket är en fransk förkortning för Sydvietnams nationella befrielsefront. De var också kallade Viet Cong av många under kriget. Det var en koalition av många olika organisationer och föreningar för att befrämja Vietnams självständighet och oberoende.

En enad front

FNL var en enad front emot de amerikanska soldaterna och den Sydvietnamesiska regering som var understödd av USA. Det var en organisation bestående till stor del av kommunister som bildade en gerillarörelse för att främja Vietnams självständighet. De hade medlemmar från många olika organisationer, som till exempel olika politiska organisationer, fackföreningar, arbetarorganisationer, studentföreningar med mera. De hade fördel gentemot den amerikanska armén på grund av att de kände till områdena och terrängen, men trots det så tror man att ungefär 900 000 Viet Cong dog under det 22 år långa kriget. Det är också det längsta kriget som USA någonsin har deltagit i.

pitch